Sponsorointi

Pitkälle erikoistuneilla hankkeilla, kuten Everest 2009 on helposti ja monipuolisesti hyödynnettävää julkisuusarvoa. Kun ensimmäinen suomalainen retkikunta valloittaa Mount Everestiä, syntyy samalla tiedotusvälineitä kiinnostavaa uutisaineistoa. Suuren yleisön lisäksi Suomessa on nopeasti kasvava kiipeilyn harrastajien joukko, joka seuraa tällaisia lajin tapahtumia hyvin tiiviisti.

Samaan aikaan yritykset tarvitsevat jatkuvasti uusia, hyvän imagoarvon omaavia ja kustannustehokkaita hankkeita viestintänsä avuksi.

Everest 2009 -projektia voidaan hyödyntää yrityksen viestinnässä monella eri tavalla. Ainutlaatuisen retkikunnan ja yrityksen yhteistyö voi auttaa yritystä mm. seuraavilla saroilla: imago, markkinointi, mainonta, viestintä.

Materiaalista ei myöskään tule olemaan pulaa. Koko hankkeen dokumentointi kuvin, videoin ja tekstein kuuluu olennaisena osana toteutukseen. Retkikunnan vaiheista raportoidaan säännöllisesti ja matkan aikana on mahdollista tuottaa myös yhteistyökumppaneiden käyttöön tulevaa viestintämateriaalia.

Yhteistyökumppanuus

Retkikunta tarjoaa yrityksille antoisaa kumppanuutta. Hyvällä yhteistyöllä saavutetaan asetetut tavoitteet ja viedään eteenpäin arvoja, jotka molemmille ovat tärkeitä: suomalaisuus ja suomalainen sisu sekä peräänantamattomuus. Tarjolla on nyt uudenlainen ratkaisu yrityksen viestintätarpeisiin. Yhteistyö korostaa retkikunnan ja yrityksen yhteisiä arvoja ja ominaisuuksia.

Näkyvyys

Esimerkkejä retkikunnan tarjoamista vastikkeista:
  • mainokset everest.fi sivuille
  • mainokset kiipeilyasuihin ja telttoihin
  • näkyvyys tiedotustilaisuuksissa
  • näkyvyys messutapahtumissa
  • näkyvyys televisio esiintymisissä
  • kuuluvuus radio haastatteluissa
  • näkyvyys aikakausi- ja sanomalehdissä
  • artikkelit asiakaslehtiin
  • valokuva- ja videomateriaalia matkalta
  • näkyvyys yleis- ja teemaesitelmissä
Yhteydenotot: sponsorointi@everest.fi