Varusteet

Täydessä varustuksessa. Poseerausta leirissä. Telttaelämää.

Retkikunnan varusteista osa on erityisesti modifioitu, silmälläpitäen retkikunnan erityistarpeita. Muut varusteet ovat käyneet läpi kriittisen tarkastelun laadun ja toimivuuden osalta. Varusteet ovat siis parasta mitä nykyteknologialla tehtynä markkinoilla on tarjota. Valittaessa varusteita vuoristoretkikuntiin nousevat keskeisiksi kriteereiksi keveys, luotettavuus ja toimintavarmuus. Näiden tekijöiden kompromissina syntyy lopullinen päätös mukaan otettavista varusteista.

"Peliasu"

Päivittäinen ahkerointi vuoren rinteillä on kuumaa tai kylmää puuhaa - riippuen keliolosuhteista ja korkeudesta. Tärkeimmät tekijät retkikunnan valitessa varusteita ja toimittajia on ollut testattu toimivuus ääriolosuhteissa. Asukokonaisuuden pitää olla mukautuva alaleirien kuumuudesta, yläleirien viimaan ja pakkaseen. Pukeutuminen tapahtuu kerroksittain kelin mukaan. Tärkeitä ominaisuuksia varusteille on keveys, hengittävyys, tuulenkestävyys ja lämpimyys.

Majoittuminen

Vuorenrinteillä on löydyttävä turvallinen, tuulenkestävä ja lämmin paikka, josta voi hakea suojaa myrskyn hetkellä. Retkikunnan katon ja tuulensuojan takaa alaleireissä riittävän tilavat perusleiriteltat, jonne voi palata lepäämään ja hakemaan voimia yläleirien rakentamisen ja akklimatisoitumisretkien välillä. Yläleiriteltat, jotka ovat alttiina raivokkaille myrskyille, on valittu erityisellä huolellisuudella. Kriteereinä on ollut kestävyys, keveys ja käytön helppous. Yöunet taataan kevyillä ja lämpimillä untuvamakuupusseilla.

Keittimet

Päivittäisen maukkaan aterian retkikunta valmistaa perusleirin yläpuolella aina itse omilla keittimillään. Lumensulattaminen ja ruuan valmistaminen on varsin aikaa vievää puuhaa. Keittimien suorituskyky ja käytön helppous vaikeissakin olosuhteissa on keskeinen kriteeri valittaessa keittimiä. Retkikunnan keittimet toimivat kaasuseoksella, jotka sietävät hyvin kylmyyttä.

Kiipeilyvarusteet

Liikuttaessa jäätiköllä ja vuorenrinteillä on kiipeilijä varustautunut aina valjain, jäähakuin, ja jääraudoin. Tällöin taataan turvallinen eteneminen, vaativissa maasto- ja keliolosuhteissa. Railoalueilla ja haastavissa teknisissä maastonkohdissa retkikunta liikkuu aina kiipeilyköyteen liittyneenä.

Tekniset varusteet

Jotta tieto matkan etenemisestä saadaan dokumentoitua ja lähetettyä mahdollisimman reaaliaikaisesti Suomeen, on retkikunnalla oltava käytössään parhaat mahdolliset välineet tiedonsiirtoa varten.