Laskuvarjojääkärikilta

Laskuvarjojääkärikilta ry perustettiin vuonna 1964 Laskuvarjojääkärikoulun käyneiden miesten ja LjK:n yhdyssiteeksi. Kilta on mahdollistanut siitä lähtien jäsenistölleen LJK:ssa opitun reippaan toimintatavan jatkamisen ja oikean sissihengen säilyttämisen.

Puolustusvoimien komentaja vahvisti vuonna 1980 viime sotiemme aikaisen Päämajan tiedustelupataljoona ErP 4:n Laskuvarjojääkärikoulun perinnejoukko-osastoksi. Vanhojen kaukopartiomiesten aikanaan suorittaman tärkeän työn ja perinteen vaaliminen on Laskuvarjojääkärikillan kunniatehtävä.

Kiltalaisia yhdistää seikkailunhalu, omien rajojen etsiminen, sekä punainen baretti.

Kilta on toimintaa myös ei-kiltalaisille

Laskuvarjojääkärikilta on järjestänyt toimintaa jo usean vuoden ajan myös kiltaan kuulumattomille. Kilta jakaa myös muille kokemuksiaan erityisesti erätoiminnan, jäätikkövaelluksen ja arktisten retkikuntien osalta, joissa se on Suomen edelläkävijöitä.

Jäätikkökurssi

Joka vuosi järjestettävä Laskuvarjojääkärikillan jäätikkövaellus -kurssi on tunnetuin myös kiltaan kuulumattomille kohdistettu koulutus- ja elämystapahtuma.

www.lsvjkilta.fi